JobShadowing

This is a website I developed for the Job Shadowing event at my school. Being a part of the marketing campaign of the event, it helped participants find companies that matched their interests and helped them secure an internship.

Това е уеб-сайт който разбработих за Job Shadowing събитие в моето училище. Като част от рекламните материали за събитието, сайта помогна на ученици да намерят компании които са им интересни и им помогна да си осигурят стаж

< Back to main page < Обратно към главната страницаTo WebsiteКъм уебсайта